perjantai 19. kesäkuuta 2020

Excel seurantaa, esimerkkinä Sampo

Olen pitkään miettinyt, kannattaako aloittaa erillistä excel seurantaa salkun yhtiöistä. Olen yrittänyt yhtiöiden seurantaa ennenkin, silloin totesin ettei se ole vaivan arvoista. Nyt päätin aloittaa seurannan eri asenteella. Käyn esimerkin kanssa läpi, miksi päädyin taas siihen, että excel todellakin on vaivan arvoinen. Esimerkkiyhtiönä Sampo, koska se on salkkuni suurin omistus joten tuntui luontevalta aloittaa seuranta siitä.Viimeksi kun aloitin seuraamaan excelissä yritysten kehitystä, se oli aivan liian iso pala kakkua. Aloitin silloin päivittämään exceliä kvartaaleittain. Yritin pitää seurantaa vuositasolla ja kvartaalitasolla samaan aikaan. Voin todeta että se oli liikaa jo muutamilla yhtiöillä. Mitä sitten kun nykyään niitä on ~15. Oli  typerää kuvitella että ehdin tai jaksan seurata yhtiöitä samalla tavalla kuin analyytikko joka tekee sitä työkseen. Nyt annan itselleni armoa ja seuraan yhtiöitä vuositasolla. Tavoitteena on päivittää jokaisen omistamani yhtiön excel joka vuosi. Pyrin siihen että yhtiötä ei saa ostaa ellei excel ole ajan tasalla. Aloitin seurannan vuodelta 2017. Saan siis heti alkuun dataa 3 vuodelta. Tämä ei ole pitkä aika mutta mielestäni se on riittävä tarjoamaan tukea omalle näkemykselle yhtiön suunnasta.

Useammankin yhtiön seuraaminen vuositasolla ei ole mahdottomuus. Mitä enemmän sitä tekee, sitä helpommin se alkaa sujumaan. Monet tunnusluvut annetaan valmiina tulosraportissa, minun työkseni jää siis vain kaivaa ne esiin ja naputella exceliin. Ne mitä ei löydy raportista, excel hoitaa suurimman osan valmiilla kaavoilla. Harvoin täytyy kaivaa taskulaskin esiin. Joidenkin tunnuslukujen kohdalta oikaisen hieman. ROE:n lasken kaavasta EPS / osakekohtainen oma pääoma. Virallinen muoto on  kuuluisi näin:
Tästä syystä taulukkoni ROE (12,3%) eroaa hieman Sammon raportoimasta luvusta (12%).

Syy miksi olen epäröinyt excel seurannan mielekkyyttä, on se että monet sivut antavat taloudelliset tiedot valmiina. Esimerkiksi Sampon tapauksessa Investing.com tai morningstar tarjoavat ilmaiseksi taulukon taloudellisista luvuista. Yksi haaste onkin keksiä oleellisimmat tunnusluvut jokaisesta yhtiöstä. Virvoitusjuomia valmistavasta yhtiöstä kannattaa ehkä painottaa eri tunnuslukuja kuin pankista.

Yhtiön seuranta helpottuu huomattavasti, kun juuri tälle yhtiölle oleellisimmat tunnusluvut näkyy suoraan excelistä. Esimerkiksi REIT yhtiöillä EPS ei ole niin tärkeä tunnusluku kuin vaikkapa Coca-Colalla. FFO on parempi mittari REIT yhtiön kassavirran seurantaan. REITeillä EPS on yleensä alhainen, sillä siihen lasketaan mukaan omistusten (laskennallinen) arvon lasku. Monesti netistä hakiessa löytyy kuitenkin vain EPS. Excelissä voin tehdä jokaisesta luvusta havainnollistavan kaavion. Alla on kaavio Sammon tuloksesta sekä yhtiön velka. Pelkkää EPS tai osinkoa seuraamalla on tullut tehtyä huonoja päätöksiä. Alla näet kaavion Sammon liikevoitosta ja velan määrästä. Likevoitto laskee samalla kun velka kasvaa. Jos olisin nähnyt tämän kaavion aikaisemmin, olisinko painottanut Sampoa niin suurella osuudella salkusta? En usko. Kannattaako tästä tehdä liian suuria johtopäätöksiä? Ei kannata. Tulokseen vaikuttaa myös sijoitusten arvon kehitys.


Sijoitusten arvon nousu ja lasku vaikuttaa huomattavasti Sammon raportoimaan tulokseen. Tästä syystä pidän tärkeänä laskea Sammon saamat sisäiset osingot. Tämä on konkreettista kassavirtaa, jonka tulisi kattaa ulos maksettavat osingot hyvällä marginaalilla. Jukka Oksaharju on kirjoittanut hyvän tekstin Sammon osingosta. "Kun Sammon kevääksi ehdottamaa 1288 miljoonan euron (2,30 euroa per osake) osinkoa verrataan konsernin sisäisiin 1262 miljoonan euron perusosinkoihin, huomataan, että itse asiassa Sammon osinkoehdotus vastaa jo 102 prosenttia sisäisistä osingoista. Sampo siis jakaa omistajilleen jo enemmän kuin se saa itse perusosinkoina tuloja konserniin." Alla kaavio Sammon ulos maksamista osingoista sekä Sammon saamista sisäisitä osingoista.Minusta liikevoiton seuraaminen on tärkeä osa yrityksen tuloksen ymmärtämistä. EPS voi kasvaa koska liikevoitto kasvaa, mutta se voi kasvaa myös vaikkapa omien osakkeiden oston seurauksena. Haluan sijoittajana ymmärtää, miksi osakekohtainen tulos on parempi kuin viime vuonna. Liikevoitto kertoo yrityksen voiton. EPS kertoo voiton / osake, eli käytännössä paljonko yhtiö on tehnyt voittoa omistamaani osaketta kohden. Parasta on, kun molemmat luvut kasvavat. EPS voi nousta ja samalla liikevoitto laskea. Telia on hyvä esimerkki tästä. Yhtiöllä on ongelmia saada tulos kasvuun, mutta omien osakkeiden oston myötä omistajille on pystytty tarjoamaan nousevaa osinkoa. Tätä polkua ei voi jatkaa loputtomiin.

Jotkut tunnusluvut, kuten vapaa kassavirta, täytyy laskea itse. Haluan tietää mistä luku muodostuu, jotta pystyn seuraamaan paremmin yhtiötä. Vapaan kassavirran saa myös valmiiksi laskettuna esimerkiksi investing.comin taulukosta, mutta en saanut omaa laskelmaani täsmäämään taulukon kanssa. Pelkkä luvun poimiminen taulukosta ei auta sijoituspäätöksen tekemisessä, jos en ymmärrä mistä luku muodustuu ja mitä se kertoo.

Tämän vuoden aikana yritän saada excelit kasaan jokaisesta omistamastani yhtiöstä. Ennen kuin aloitan täyttämään exceliä, minun pitää päästä selville siitä, mitä lukuja kannattaa seurata mistäkin yhtiöstä.

Sammon kohdalla seuraan näitä:
Osakkeen hinta (Vuoden päätöspäivänä)
Markkina-arvo (miljoonissa)
Tilikauden voitto (miljoonissa)
EPS
Osinko / osake
Payout ratio
Oma pääoma / osake
Velka (miljoonissa)
Omistajille maksettu osinko (miljoonissa)
Sisäiset osingot (miljoonissa)
P/E
P/B
ROE

Lista ei ole lopullinen, lisäyksiä on varmasti tulossa. Mikäli keksit oleellisen tunnusluvun joka puuttuu listasta, jätähän kommenttia.

Yksi ongelma tässä on: Sampo on yrittänyt kasvattaa osinkoaan "väkisin" ja se on johtanut tähän tilanteeseen, jossa osinkoa jouduttiin leikkaamaan rajusti. Poimin tunnuslukuja, joiden avulla olisin pystynyt näkemään tämän ennalta. Olen siis valinnut tunnusluvut retrospektisesti, ei ole mitään takeita että ne auttaisivat ennustamaan ongelmia tulevaisuudessa. Riskinä on myös se, että Sampo päättää muuttaa raporttiaan ja esimerkiksi lakkaisi raportoimasta sisäiset osingot.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti