keskiviikko 17. helmikuuta 2021

TietoEVRY tulosjulkistus: Varovaiset kasvunäkymät, johdolla luottoa tulevaisuuteen.

TietoEVRy julkaisi tänään odotuksia paremman tuloksen. Markkinat ottivat tuloksen vastaan -5% laskulla. En oikein keksi mitään syytä näinkin reilulle laskulle. Katsotaan löytyykö tulosaraportista jotain tätä selittävää tekijää.

TietoEVRY raportoi hieman laskeneen liikevaihdon (2 950,9 ⟶ 2 786,4 milj.)  mutta reilusti analyytikoiden odotuksia ja viime vuotta paremman liikevoiton (78,7 ⟶ 94,5 milj.) Eps puolestaan laski hieman 0,64 ⟶ 1,32 johtuen huomattavasta kasvusta ulkona olevien osakkeiden lukumäärässä., mikä taas liittynee yritysten fuusioitumiseen.

Osakemäärästä puheenollen, yhtiö ilmoitti tänään aloittavansa omien osakkeiden hankinnan.  Yhtiö hankkii korkeintaan 140 000 osaketta, joka kirjoitushetken hinnalla tarkoittaa noin 3,7 miljoonan euron laskua. Pienehkö summa, noin 4% tuloksesta... Mutta tämä ei suinkaan ole keino palkita omistajia vaan sen avulla toteutetaan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä. Laimennusvaikutus osakekohtaiseen tulokseen on kuitenkin mitätön.

Tulevaisuuden kasvulle annettiin vähän suuntaviivoja. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 1 - 2% ja oikaistun EBIT tuloksen nousevan 15%, kun nyt se oli 12,7%.

Osinkoehdotus on 1,32€ joka kokonaisuudessaan ylittää tämän vuoden tuloksen huomattavastikin. Ehkäpä tämän voi tulkita johdon luottamukseksi tulosparannukseen ja synergiaetuihin.

Kun katsellaan rivi kerrallaan tuloslaskelmaa, niin suuri osa tulosparannuksesta selittyy rivillä "Nettokurssivoitot/-tappiot" joka oli 2019 -13 milj. ennen veroja. Tästä oikaistuna tulos olisi ollut vain hivenen viime vuotta parempi. En tiedä mitä kurssivoitto tai tappio tarkoittaa TetoEVRYn kohdalla, mutta tämän voisi olettaa olevan kertaluonteista tai ainakin vaihteleva kuluerä. En kuitenkaan usko kurssin. Ei edes tuloksen pysyminen ennallaan pitäisi laskea kurssia paljoa, ellei sitten markkinan odotukset olleet huomattavasti korkeammalla.

Toinen mahdollinen syy laskulle voisi olla myös Cloud & Infra segmentin 13% liikevaihdon lasku, jonka vaikutusta korostaa "vahva vertailukausi." Erikseen maininta 2019 hävityistä sopimuksista.

Minä en kuitenkaan löydä raportista mitään huolestuttavaa, mutta jätinkin tekstiosion tarkemman lukemisen illaksi jolloin pystyn keskittymään paremmin. Tieto on ollut minulle tähän asti hyvä sijoitus ja en pitäisi lisäämistä mahdottomana. Yhtiönä kuitenkin jossain määrin vihattu ja saa osakseen paljon huonoa uutisointia, joten en halua tätä suurelle painolle omaan salkkuun. Pieni lisäys olisi mahdollista tehdä mutta sitten pitäisin tätä jo aivan maksimipainossa.

Minusta tämä on aika järkevästi hinnoiteltu tähän 27€ tuntumaan, ainakin mikäli lasken käypää hintaa tulevaisuuden osinkojen tai kassavirran avulla. Tulosta katsottaessa p/e 33 on ilman muuta kallis. Tämä nopeahko haarukointi mitä teen kun en harkitse ostavani lisää juuri nyt on aika suuripiirteinen. Katson vain minkälaisella tuotto-odotuksella / diskonttaus-arvolla ja tuloksen kasvuvauhdilla saan nykyisen hinnan. Mikäli alkaisin tosissaan harkitsemaan ostamista, pitäisi pohtia lukuja tarkemmin.

PS. Tänään oli viimeinen koulupäiväni :) Edessä on enää 4 viikkoa harjoittelua ja sitten on koulu paketissa. Ai että!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti